Växter vid fönster

Pollenavgivande växter utomhus

Växter framför eller innanför fönster kan vara en plåga och hälsorisk. De kan orsaka besvär för allergiker, astmatiker och överkänsliga via luftburna irriterande ämnen. Vanligaste besvären är reaktioner på pollen. Mellan 20-25 % av Sveriges befolkning har besvär av pollenallergi.

 

Besvären av pollen kan yttra sig som astma och/eller attacker med flera nysningar, röda kliande ögon och rinnsnuva. Vissa som är allergiska mot pollen får även kliande utslag. Ibland är symtomen svåra att skilja från förkylningssymtom.

 

Tabell. Enligt Apotekets råd om pollenallergi från år 2000 kan man försöka skilja på symtomen genom följande kontroll:

 

Symptom Pollenallergi Förkylning
Täppt näsa Ofta Ofta
Snuva Vattnig Först vattnig, sedan slemmig
Serienysningar Ofta Sällan
Kliande ögon och näsa Ofta Sällan
Röda ögon Ofta Sällan
Rinnande ögon Ofta Sällan
Feber Nej Ibland

 

I norra Europa finns i huvudsak tre grupper av allergiframkallande växter: lövträd, gräs och gråbo. De blommar på olika tider och ger därför olika besvärsperioder. Under våren besväras man i huvudsak av lövträdspollen. Björk orsakar mest besvär.

 

Ofta reagerar björkallergiker även på pollen från al, hassel, ek och bok eftersom de är nära besläktade växter. Under sommaren blommar många olika sorters gräs och eftersom de har samma typ av allergen kan en gräsallergiker få besvär av de flesta sorter. Även våra sädessorter hör till grässläktet. Det sädesslag som avger pollen med stor vindspridning är råg.

 

Från sommaren fram till hösten förekommer pollen av gråbo utomhus. Gråbo är en växt som betraktas som ogräs. Den är släkt med malörten och är en av få korgblommiga växter som sprider sina pollen via vinden. Ytterligare växter som kan ge besvär, dock mer sällsynt: raps, målla, groblad, syra, alm med flera.

 

Tabell. Ungefärliga tider för pollensäsongen för några växter.

 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
Hassel                
Al                
Sälg, vide                
Björk                
Alm                
Ek                
Bok                
Gräs                
Gråbo                

 

Se vidare om pollenrapporter under följande hemsida:

http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/vaxter/dagenspollenprognos.41.html

 

Många av de pollenförande växterna är således svåra att undvika eftersom de förekommer allmänt i stora delar av vårt land. Förslagsvis bör man undvika att förvärra situationen genom att plantera följande växter i närheten av bostäder:

Under sommarhalvåret följer pollen med in under dörröppnande, vädring, via otätheter, ventiler och vädringsfönster. Eftersom besvären av pollen hos allergiker är relaterade till hur hög halten är vore det önskvärt att hålla inträngning av pollen så liten som möjligt genom att minska öppnande av dörrar och fönster. Dessutom vore det bästa att kunna sila bort pollen i tilluften. Detta förutsätter en lufttät konstruktion med mekaniskt styrd ventilation och filtrering av tilluften. Torkning och vädring av speciellt sängkläder ute under pollensäsongen bör undvikas eftersom pollen lätt kan fastna i textilen och orsakar besvär hos pollenallergikern.

Olämpliga växter inomhus

Det är mycket ovanligt att allergiker besväras av välansade krukväxter med gröna blad. Men för både allergiker och överkänsliga är det direkt olämpligt att vara i närheten av vissa växter inomhus. Några exempel på sådana växter är torkade eterneller, påskris av björk, buketter av ängsblommor, gräsbuketter och starkt doftande blommor. Julgranen kan ge bekymmer för personer känsliga för terpener.

 

En del vanliga inomhusväxter kan ge besvär i luftrören men främst vid beröring av t ex växtsafter. Ett urval av sådana växter är:

 

Svenskt namn Latinskt namn Eventuellt symptom
Mimosa Acacia Doften uppges av många som besvärande
Ampellilja Chlorophytum Något giftig vid förtäring, uppges vara luftrenande/symtomlindrande för astmatiker!
Azalea Rhododendron Giftig vid förtäring
Benjaminfikus Ficus benjamina Damm från växten, cellsaft m m kan utlösa överkänslighetsreaktioner, mjölksaften är giftig och kan ge allergiska besvär, astmatiker kan få astma. All beröring och hantering (uppvirvling av partiklar) bör ske av icke-allergiker
Cyklamen   Sällsynta förgiftningsfall har rapporterats
Fikus Ficus Sällsynta fall av luftvägsallergi har rapporterats
Fredskalla Spathiphyllum floribundum Kan orsaka allergiska reaktioner, giftig
Fönsterviva Primula Framkallar ofta svåra hudallergier
Hyacint Hyacintus orientalis Starkt doftande, ev luftvägsbesvär och klåda
Julstjärna Euphorbia pulcherriama Eventuellt hudallergi, giftig
Klockmalva Abutilon Kan irritera hudkänsliga
Korallbär Solanum pseudocapsicum Giftig, speciellt bären
Korgblommiga

växter

Dahlia, Gerbera, Solros, Krysantemum m fl Allergiker kan få besvär av dess pollen, doft, hudirritation vid direktkontakt
Kristi

törnekrona

Euphorbia miili Irriterande växtsaft, giftiga taggar
Monstera   Giftig, växtsaften kan ge hudbesvär
Murgröna Hedera Kan irritera hudkänsliga
Ormbunkar   Enstaka fall av luftvägsbesvär har rapporterats
Palettblad Solenostemon scutellarioides Kan irritera hudkänsliga
Paradisträd Crassula ovata Irriterande växtsaft
Passionsblomma Passiflora Giftig
Pelargon/

Pelargonium

  Eventuellt obehag av beröring och den starka doften
Porslinsblomma Hoya Giftig
Prickblad Dieffenbachia Mjölksaften starkt giftig, var försiktig vid hantering
Påsklilja Narcissus pseudionarcissus Giftig, eventuellt ögon- och hudirritation
Rumsakacia Albizia lophanta Luftrörsbesvär
Rumslind Sparmannia Hudirriterande och kan utlösa eksem
Saint paulia Saintpaluia ionantha Luftrörsbesvär
Spansk peppar Caspium annuum Kan ibland ge luftrörsbesvär
Tulpaner   Giftig, långvarig kontakt kan ge allergi
Tazett Narcissus tazetta Starkt doftande, eventuellt kontaktallergi, hela växten giftig
Änglatrumpet Brugsmansia Hela växten mycket giftig vid förtäring!

Referenser

ERIKSSON, N. E. 1993. Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård. Lund.

 

Nya Klokboken. Astma- och Allergiförbundet. ISBN 91-972684-5-3. Stockholm 2001.

 

STRANDHEDE, S.-O. 2002. Farliga och ofarliga växter. Bilda Förlag, Göteborg.

Gräs och björk är några av de växter som orsakar mest besvär för pollenallergiker.

Foto: A Olsson-Jonsson

 

 

 

 

 

Starkt doftande blommande buskar som syrener kan ge besvär.

Foto: A Olsson-Jonsson

 

 

 

RÅD till pollenallergiker

Undvik fönstervädring under den värsta pollensäsongen. Undvik att hänga ut lakan, torka tvätt ute under pollensäsongen. Skaffa pollenfilter till alla tilluftsdon. Om ventilationssystemet består av mekanisk tilluft – välj om möjligt finfilter klass EU7. Tänk dock på att om anläggningen inte är dimensionerad för denna filterklass kan tilluftstillförseln minska väsentligt.

 

 

 

 

 

Krysantemum överst är exempel på en korgblommig växt. Allergiker kan få besvär av dess pollen, doft samt hudirritation vid direktkontakt. Saint Paulia (underst) är känd för att ha orsakat luftrörsbesvär.

Foto: A Olsson-Jonsson