Rengöring

Självrengörande fönsterglas

Det finns idag självrengörande fönsterglas, vilket egentligen innebär att glaset har en beläggning på utsidan som när den utsätts för dagsljus reagerar på två sätt. Först bryter beläggningen ner organiska smutsansamlingar (genom en fotokatalytisk process) och när det sedan regnar, sköljer vattnet bort den lösta smutsen.

 

Glasets beläggning beskrivs av tillverkaren som hydrofilt (vattenattraherande) och därför bildas det inga droppar som på vanligt glas utan istället sprids vattnet jämnt över en större yta. Även större avlagringar bryts ner men det krävs UV-ljus för att processen ska fungera. Om det är alltför kraftiga smutslager behövs kanske en lättare rengöring med ljummet löddrande vatten och mjuk trasa för att göra glaset tillräckligt rent för att processen ska fungera igen.

Fönsterputsteknik

Det finns olika tekniker för att tvätta och putsa fönster. I en ovetenskaplig rundfrågning bland ett tjugotal personer fann författarna ett visst dominerande mönster. Vätskan är i de allra flesta fall vatten och rengöringsmedlet oftast diskmedel. Ibland med en skvätt T-röd som tillsats. Saneringsmetoderna är oftast gummiskrapa men inte alltid.

 

Teknik med microfiberduk

En alternativ metod att tvätta fönster är att med ljummet vatten, diskmedel och Wettex-trasa rengöra glasytor och närliggande fönsterkarmar noga och eftertorka glaset med en väl urvriden (i rent kallt vatten) microfiberduk. En metod som enligt uppgift är snabbare än med gummiskrapa och ger färre ”ränder”.

 

Professionell teknik

Man kan naturligtvis hyra hjälp med att rengöra fönster. Det finns idag många firmor som specialiserat sig på fönstertvätt både för privatpersoner och firmor. Se vidare i Gula sidorna eller kanske hos branschens egen riksorganisation: Städ & Fönsterputsföretagens Riksorganisation (http://www.sfro.nu).

 

Proffsen kör med diskmedel.

 
Rengöring av fönster med gummiskrapa. Skrapan torkas av efter varje drag. (Enligt en äldre vi-tidning)