Att täta fönster

Vilket håll som luften går genom otätheter i och intill fönster beror på om det är övertryck eller undertryck i rummet i förhållande till ute, Luftrörelser. För att slippa ovälkommet drag, värmeförluster och buller utifrån är det viktigt att fönster och dörrpartier är täta.

 

För att ett fönster ska bli riktigt tätt är det viktigt att förhindra att luft strömmar mellan:

När man tätar båge och karm skall tätningslisten placeras så långt in mot den varma sidan som möjligt. På detta sätt förhindras den varma luften att tränga ut i mellanrummet mellan fönsterrutorna i ett kopplat fönster och kondensera där. Vid inåtgående bågar placerar man tätningslisten på bågen och vid utåtgående bågar på karmen.

 

När fönstret är stängt skall listen klämmas ihop något, men inte helt. För att uppnå gott resultat vid omtätning av fönster är det viktigt att bågen justeras så att fönstret går lätt att öppna och stänga. Även stängningsbeslag och gångjärn kan behöva ses över och eventuellt justeras.

 

Placering av tätningslist (markerad med rött) mellan karm och båge på inåtgående respektive utåtgående fönster. Denna placering gäller för alla fönster antingen de innehåller kopplade bågar eller enkelbågar med isolerrutor.

 

 

Otätheter mellan båge och glas orsakas oftast av sprickor i kittningen av glaset om bågen innehåller ett enkelglas. Om bågen innehåller en isolerruta, kan otätheten bero på dåligt monterade glasningslister eller fogband.

 

Fogen mellan karm och vägg skall ha samma egenskaper som väggen och bör därför byggas upp efter samma grundprinciper. Dessa principer baseras på vad man kallar tvåstegstätning, vilket innebär regntätning på utsidan och vindtätning innanför i var sitt skikt. Fogen måste dessutom vara värmeisolerande för att minska värmeförlusterna och för att skydda mot kondens.

 

I kopplade bågar monteras oftast en list mellan bågarna. Denna list fungerar enbart som en dammlist och får inte vara lufttät. Den skall vara monterad och utformad så att luft kan cirkulera i mellanrummet mellan bågarna.

 

Exempel på tätning mellan karm och vägg.

 

 

Ventilation och tätning

Att täta mellan fönster och runt fönster kan innebära att man minimerar de otätheter som tidigare fungerat som luftintag. Att ta in tilluft genom ventiler istället för otätheter i ytterväggen är ett sätt att ha kontroll över var tilluften kommer in eftersom man då kan filtrera den. En klar fördel för pollenallergiker.

 

I självdragsventilerade och frånluftsventilerade hus är det viktigt att ha speciellt avsedda ventiler för tilluft i rum som sovrum och vardagsrum särskilt om man har en tät klimatskärm och god tätning kring fönstren.

Referenser

HÖGLUND, I., B. O. PETTERSSON, B. ÅHLGREN. 1984. Fönsterteknik. Byggförlaget, Stockholm. 1984.

 

Socialstyrelsen. 1988. Termiskt inomhusklimat. Allmänna Råd (när vi skrev denna text pågick en revidering av denna referens. Vi rekommenderar att ni besöker Socialstyrelsens hemsida för en uppdatering).

 

Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö. 2000. Energimyndigheten och LIP-kansliet. ET 14:2000/4 000. Broschyr från Statens Energimyndighet, Eskilstuna.

 

Fönstrets svaga punkter med avseende på täthet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISK

 

Tätning av fönster i hus som saknar mekanisk ventilation kan resultera i en försämring av luftomsättningen och öka risken för fukt- och mögelskador. Vid all tätning och tilläggsisolering bör man försäkra sig om att byggnaden har en god allmänventilation.

 

Se vidare risker kring placering av ventilationsdon i kapitlet om Ventilation