Kvalitetsmärkning

Det finns idag några olika kvalitetsmärkningssystem för märkning av byggnadsprodukter. De krav som ställs på produkten varierar med märkningssystemet. De vanligaste märkningssystemen är CE-märkning, typgodkännande och P-märkning.

 

CE står för Communauté Européene och är ett europeiskt märkningssystem. CE-märkningen är en säkerhetsmärkning och innebär att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav som ställs på den. I EUs byggproduktdirektiv (CPD) anges kraven och de standarder och tekniska godkännanden som skall uppfyllas för byggprodukter. Eftersom CE-märkningen enbart handlar om säkerhet så säger den ingenting om till exempel produktens kvalitet eller funktion. Exempel på CE-märkta byggprodukter är cement och värmeisolering.

 

Möjligheten att kunna typgodkänna en produkt har funnits i många år. Typgodkännadet är ett nationellt märkningssystem och de krav som ställs på typgodkända produkter får inte vara högre än vad som finns i gällande byggregler. En produkt som är typgodkänd står under kontinuerlig tillverkningskontroll, dels i form av egenkontroll från tillverkarens sida och dels som en övervakande kontroll av en tredje part. Att typgodkänna en produkt är frivilligt.

 

P-märkning av produkter är SPs (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) och SITACs (Swedish Institute for Technical Approval in Construction) eget kvalitetsmärkningssystem. P-märket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt regler som finns för varje produktområde. I certifieringsreglerna (SPCR) är alltid gällande myndighetskrav uppfyllda, men vanligtvis ställs högre kvalitetskrav på produkten. P-märkta produkter står under kontinuerlig tillverkningskontroll på samma sätt som typgodkända, det vill säga egenkontroll och övervakande kontroll av tillverkning och produkter. Genom dessa kontroller bedöms produkten få en jämnare kvalitet.

 

På marknaden finns idag ett stort antal fönster i trä, aluminium samt trä med utvändig beklädnad av aluminium som är P-märkta. I P-märkningsreglerna för fönster ställs krav på bland annat regntäthet, lufttäthet, säkerhet mot kondens, materialkvalitet och ytbehandling. Flertalet förseglade rutor (isolerrutor) på marknaden är också P-märkta. I reglerna för dessa ställs krav på bland annat måttoleranser, glaskvalitet och täthet hos kantförseglingen. Ett krav som ställs på P-märkta fönster är att eventuella isolerrutor i fönstren skall uppfylla kraven för P-märkning. Det finns även P-märkningsregler för fönsterrenovering med beklädnads- och utbytessystem av metall, i vilka man ställer krav på det färdiga fönstret liknande de för P-märkta fönster.

 

Vidare finns det P-märkta prefabricerade byggnader (småhus) liksom byggnader med P-märkt innemiljö. I reglerna för prefabricerade byggnader ställs krav på till exempel lufttäthet, termisk komfort, luftkvalitet, ventilation och fuktsäkerhet. Reglerna för P-märkt innemiljö omfattar krav på bland annat termisk komfort, luftkvalitet, fukt och buller.

 

Vill ni läsa mer om de olika systemen för kvalitetsmärkning och se vilka byggprodukter som är märkta, gå in på SPs och SITACs hemsidor.

Länkar

www.sp.se

www.sitac.se

CE-märket
Typgodkännandemärket, kallas ibland för "gaffeln"
P-märket