Beräkningar

Luftens ånghalt

Skriv in rumsluftens temperatur och relativa fuktighet (0-100 %) för att beräkna ånghalten i luften. Vid 100 % relativ fuktighet erhålls mättnadsånghalten, det vill säga den maximala mängden vattenånga som luften kan innehålla vid angiven temperatur.

 

Beräkning

 

Skorstensverkan

Om man vet temperaturen inomhus (T1) på en viss nivå i huset, temperaturen utomhus (T2) strax ovanför skorstenen samt höjden (h) i meter mellan dem, kan skorstensverkan (tryckskillnaden) räknas ut.

 

Beräkning

 

Minskning i energianvändning vid fönsterbyte

Sätt in U-värdet på de gamla fönstren (Ugamla), U-värdet på de nya (Unya) och den totala fönsterarean i m2. Välj därefter ort, välj den ort som ligger närmast där du bor. Beräkna den minskade energianvändningen för ett år, uttryckt i kWh.

 

Beräkning