Fönster Fukt & Innemiljö

 

I våra bostäder förekommer det tämligen ofta fukt- och mögelproblem. Ett mycket vanligt exempel på detta är återkommande kondensbildning på golv- och väggytor i våtutrymmen liksom på fönster i sovrum och kök. Dessa olägenheter skulle troligen kunna undvikas om förståelsen för dess ursprung vore känd.

 

Med hjälp av denna hemsida vill vi försöka öka den allmänna kunskapsnivån om de byggnadsfysikaliska sambanden mellan fönster, fukt och innemiljö. Vi presenterar en faktasamling med råd och åtgärdsförslag och vi pekar också på vilka risker som i vissa fall kan uppstå. Innehållet omfattar både stort som smått, allt från grundläggande kunskap till lite mer kuriosa.

 

Vi hoppas att denna kunskapssammanställning kan bli ett lättillgängligt hjälpmedel för allmänheten.

 

Författarna till denna hemsida är:

 

Vår tidigare medarbetare

Agneta Olsson-Jonsson, tekn.dr

 

 

 

Annika Ekstrand-Tobin, tekn.dr

arbetar med kvalitetssäkring och forskning kring fuktskador i byggnader och innemiljö. I början av 2004 försvarade hon sin doktorsavhandling "Hälsopåverkan av åtgärder i fuktiga byggnader".

 

 

Hemsidan har redigerats av Carina Johansson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Samtliga teckningar har ritats av Agneta Olsson-Jonsson

Uppdaterad 2011-12-30